Categories
Your Shopping Cart

Distance Sales Agreement

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Alıcı’nın, mobil cihazındaki Satıcı’ya ait uygulama üzerinden yaptığı işlemleri de kapsayacak şekilde Satıcı’nın www.gofurfashion.com internet sitesi (Bundan sonra kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden elektronik olarak sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve sair detayları yazılı mal ve/veya hizmetin (Bundan sonra kısaca “Mal/Hizmet” olarak anılacaktır) Alıcı’ya satışı, teslimi, cayma hakkı, iade süreci ve sair hususlara ilişkin olarak Alıcı ve Satıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

SATICI

Unvan

:

YILMAZ TANRIKULU

Adres

:

GÖKALP MAH. 58/3. SK. CIHAD BEY APT NO: 15 C ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL

Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

:

ZEYTİNBURNU VD. - 8210112242

Ticaret Odası ve Sicil Nosu

:


Mersis No

:


Telefon

:



E-Posta

:

bilgi@deepblueleather.com

Banka Hesap Bilgileri

:



 

ALICI (TÜKETİCİ)

Unvan

:

…………………………………..

Adres

:

………………………………….. 

Telefon

:

 

Faks

:

 

E-Posta

:

 

 

Satıcı ve Alıcı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Taraflar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen hak, yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

  1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETE İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı’nın elektronik olarak sipariş ettiği ve satın aldığı Mal/Hizmet’in cinsi, türü, miktarı, marka, renk, birim fiyat, satış, ödeme ve sair hususlara ilişkin detaylar şu şekildedir: 

Ürün Açıklaması

 

Adet

Birim Fiyatı (TL)

Ara Toplam

(KDV Dahil)

Siyah Deri Ceket [123456] [M] - Nitelikleri

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

Kargo Bedeli

:

 

 

 

Kampanya ve İndirim Bedeli

:

 

 

 

Toplam

:

-

-

…… TL

 

Ödeme, Teslimat ve Fatura Bilgileri: 

Ödeme:

Sipariş Tarihi

:

……

Ödeme Yöntemi

:

Kredi Kartı

Banka

:

 

Taksit Sayısı

:

 

 

Teslimat Bilgileri: 

Teslim Alacak Kişi

:

…………..

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-Posta

:

 

 

Fatura Bilgileri:

Adı/Soyadı

:

………..

T.C. Kimlik Numarası

:

 

Adres

:

 

Telefon

:

 

E-Posta

:

 


Bu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Alıcı’nın tüketici olması halinde geçerlidir. Web sitesi üzerinden alınan Mal/Hizmetler’in mesleki ve/veya ticari bir amaç ile satın alınması halinde işbu Sözleşme Taraflar arasında geçerli olmayacaktır.

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETE İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı’nın elektronik olarak sipariş ettiği ve satın aldığı Mal/Hizmet’in cinsi, türü, miktarı, marka, renk, birim fiyat, satış, ödeme ve sair hususlara ilişkin detaylar şu şekildedir:

Banka havalesi ya da EFT yöntemi ile oluşturulan siparişlerin Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, ilgili siparişe ilişkin ödemenin Satıcı’nın yukarıda yazılı banka hesabına ulaştığı tarihtir.

Alıcı’nın ödeme yöntemi olarak EFT ya da banka havalesini seçmesi halinde, bu tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde toplam ödemenin Satıcı’nın yukarıda yazılı banka hesabına geçmemesi halinde Satıcı siparişi iptal hak ve yetkisine sahiptir. 

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir yöntem ile yapılması ve ürünün tesliminden sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması durumunda, kredi kartını veren banka veya finans kuruluşlarının, Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı 3 gün içinde ürün bedelini diğer yöntemlerle Satıcı’ya göndereceğini ya da Mal/Hizmet’i Satıcı’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki belirtilen hususlarla ilgili olarak Web Sitesi üzerinden yaptığı sipariş için sipariş ve ödemenin gerçekleşmesinden önce bilgilendirildiğini, bu hususlarını okuduğunu ve incelediğini kabul ve taahhüt eder:

 

Satıcı'nın ticari unvanı ve güncel adres, telefon numarası, mail bilgileri

Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo, teslim ve benzeri ek bedeller

Mal/Hizmet’in satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

Sözleşme konusu Mal/Hizmet için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri

Mal/Hizmet’i ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

Alıcı’nın cayma hakkına ilişkin hak ve yükümlülükleri ile cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar, cayma hakkının kullanılması durumunda iadeye ilişkin hususlar ile ücret iadesinin ne şekilde olacağı

Cayma hakkı olan Mal/Hizmet’in cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü hasar gördüğü, bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Alıcı’nın Satıcı’ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

Alıcı’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Mal/Hizmet için tüketici sayılamayacağı ve bu kapsamda 6502 sayılı mevzuat başta olmak üzere ilgili mevzuatta Tüketici için öngörülen haklardan yaralanamayacağı,

Gizlilik, kişisel verilerin korunması hakkında işlem-uygulamalar,

Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği

Mevzuat kapsamında yapılan bilgilendirmelerin ve sözleşmenin Alıcı’ya mail yoluyla da iletileceği ve Satıcı tarafından üç sene süreyle saklanacağı bilgileri.


MAL/HİZMET’İN TESLİMİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Mal/Hizmet’in Alıcı’nın kendisine ya da kendi yazılı talebi kapsamında belirlediği üçüncü kişiye teslim edilecektir.

Aksi belirlenmedikçe (kampanya, promosyon ve sair sebeplerle), Mal/Hizmet’in teslimine ilişkin doğacak tüm masraflar Alıcı’ya aittir. Promosyon, kampanya ve sair sebeplerle kargo bedelinin Satıcı tarafından ödeneceği Web Sitesi’nde açıkça belirtilmiş veya ilan edilmişse, teslimat ücretlerinin tamamı veya bir kısmı Satıcı’ya ait olacaktır. Mal/Hizmet’in Alıcı tarafından Web Sitesi üzerinden satın alınmasının tamamlanmasının ardından, satın alıma konu Mal/Hizmet’in ifasının imkânsızlaştığı haller dışında, Satıcı’nın stok durumunun uygun olması ve ödemenin gerçekleştirilmesini takiben Mal/Hizmet’i en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.

Mal/Hizmet’in satın alınması akabinde Alıcı ilgili bedeli herhangi bir suretle ödemez veya banka/kredi kartı aracılığıyla yapılan ödeme iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslimi amacıyla kargoya verilmesinden sonra Mal/Hizmet Alıcı’ya henüz teslim edilmemişken Alıcı’nın siparişini iptal etmesi halinde teslimat ücretlerinden Alıcı sorumlu olacaktır.

 

CAYMA HAKKI

Alıcı, Web Sitesi üzerinden satın aldığı Mal/Hizmet’in kendisine ya da kendisince belirlenen üçüncü kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçeye bağlı olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Mal/Hizmetin kendisine ya da kendisince belirlenen üçüncü kişiye teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.  Alıcı bu hakkını Web Sitesi’nde yer alan iletişim formu üzerinden veya elektronik posta yoluyla yazılı açık bir bildirimde bulunarak kullanabilir. Ancak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında aşağıda sayılı hallerde Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır:

Alıcı’nın kendi talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün ve malların teslimine ilişkin sözleşmelerde (Alıcı’nın talebi ile mevcut Ürün/Hizmet üzerinde değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle Alıcı’nın talep ve ihtiyaçlarına göre özel hale getirilenler de dahil olmak üzere)

Ambalaj, bant, mühür, paket, fiyat ve beden gibi Mal/Hizmet’e ilişkin sair bilgilerin yer aldığı herhangi bir suretle iliştirilmiş etiket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan cayma hakkı ile iadesi sağlık ve hijyen sebebi ile uygun olmayanların teslimine ilişkin Sözleşmelerde

Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Alıcı'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Alıcı’nın yukarıda yazılı kapsam dışında bırakılan haller dışında cayma hakkını kullanması halinde, cayma süresi içinde Mal/Hizmet’i işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı veya faturası, mevcutsa Mal/Hizmet’in sertifikası, kılıfı ve eğer gönderilmişse promosyon ürünlerve Mal/Hizmet’e iliştirilen etiket ile birlikte (etiket Mal/Hizmet’e iliştirilmiş olarak gönderildiğinden, aynı şekilde iadesi gerekmektedir) eksiksiz, hasarsız olarak Satıcı’ya iade etmediği takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Alıcı sorumlu olacaktır. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Mal/Hizmet’in kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir; buna rağmen Satıcı tarafından cayma hakkı kullanımının kabul edildiği hallerde, iade edilecek Mal/Hizmet bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

Alıcı’nın süresi içerisinde cayma hakkını kullanması halinde, Mal/Hizmet’in azami on (10) gün içerisinde, Satıcı'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Yukarıda da belirtildiği üzere Alıcı, iade işleminde Mal/Hizmet’in kutusu, ambalajı, Mal/Hizmet’e iliştirilen etiketi, varsa standart aksesuarları, kullanım kılavuzu, promosyon ve sair şeylerle birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı, iade edeceği Mal/Hizmet’i Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği takdirde iadeye ilişkin kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Anlaşmalı kargo şirketi, Sipariş-Sözleşme Diğer Ön Bilgilendirmeler formunda Alıcı’ya bildirilecektir. Alıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında başka bir kargo firması ile Mal/Hizmet’i iade etmesi halinde kargo ücreti ve/veya Mal/Hizmet’in taşınması esnasında uğrayabileceği hasarlardan Satıcı sorumlu tutulmayacaktır.

Alıcı, fatura aslını göndermemesi halinde Mal/Hizmet’in KDV tutarı ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilemez. Tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadelerinde, iade faturası kesilmediği takdirde iade kabul edilmeyecek ve ilgili işlemler tamamlanamayacaktır.

Yukarıdaki belirtilen yükümlülüklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi şartıyla, cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Mal/Hizmet bedeli ve varsa Mal/Hizmet’in Alıcı'ya teslim masrafları Alıcı'ya, Mal/Hizmet’i satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir (Satıcı tarafından belirlenen kargo firması ile gönderilmesi şartı ile, aksi halde iadeye ilişkin kargo bedeli Alıcı tarafından ödenecektir.). Diğer bir ifadeyle, Mal/Hizmet’in bedeli kredi kartı kullanılarak verildiyse kredi kartına, havale/EFT yoluyla ödenmişse Alıcı’nın banka hesabına iade edilecektir.

Cayma hakkı kullanılabilen Mal/Hizmet’lerde mutat kullanım dışında Alıcı’dan kaynaklı olarak meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ya da değer kaybı söz konusu ise Tüketici’nin değerdeki bu azalmayı veya malın değerini Satıcı’ya teslim edecektir.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

Cayma hakkının kullanılmak istenmesi halinde ürünün iade edileceği adres yukarıda yazılı Satıcı’nın adresidir.

 

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Alıcı, Satıcı’ya ait Web sitesinde sözleşme konusu Mal/Hizmet’e ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirme ve Sipariş-Sözleşme Diğer Ön Bilgilendirmeler metnini elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikleri, Mal/Hizmet’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, Web Sitesi üzerinden aldığı Mal/Hizmet’in ham malzemesinin deri ve/veya kürk olduğunu, bu sebeple bu malzemelerden üretilen ürünlerde deri ve kürkün kendisinden kaynaklı bir kısım ton farkları veya birtakım çizik gibi doğal izler olmasının olağan ve normal olduğunu; bu kapsamda Satıcı tarafından bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, bu gibi durumların üretim hatasından kaynaklanmadığını kabul eder. Alıcı, Mal/Hizmet’in üretiminde kullanılan malzemelerin kendisinden kaynaklanan ton farkı ve/veya olağan izlerin (enine ya da boyuna çizik şeklinde izler ve diğer doğal izler dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın) Mal/Hizmet’in ayıplı üretiminden kaynaklanmadığını, malzemelerin doğası gereği bu tip durumların Mal/Hizmet üzerinde olabileceğini; bu hususların Mal/Hizmet’te herhangi bir  ayıp teşkil etmediğini beyan ve taahhütle; bu kapsamda Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. Alıcı, teslimat esnasında Mal/Hizmet’i kontrol etmekten sorumludur. Mal/Hizmet’te kargodan kaynaklanan bir sorun olduğunu tespit etmesi halinde Alıcı, Mal/Hizmet’i kabul etmemekle ve Kargo firmasına tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde, Satıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcı’nın Mal/Hizmet’i teslim almadan önce kontrol ve muayene etmeksizin, tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış veya sair sebeplerle hasarlı ya da ayıplı olarak kargo firmasından teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Mal/Hizmet’in kargo firmasınca teslimi sonrasında hasarlar ve sorumluluk Alıcı’ya aittir.

7.4.Alıcı, Özel üretim ve özelleştirme yapılan ürünler kişiye özel olduğu için iade ve değişim yapılamamakta olduğu kabul ve taahhüt eder. Alıcı sitedeki ürün bedenleri dışındaki talebi doğrultusunda üretilen bedenler özelleştirme ve özel dikim kapsamına girdiğini ve iadesinin yapılamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.5. Alıcı tarafından belirtilen adreste teslimat esnasında Alıcı’nın ya da bildirdiği üçüncü kişinin bulunmaması durumunda ve/veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu durumda, kargo firması ile iletişime geçmek ve Mal/Hizmet’i teslim almak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Mal/Hizmet’in adreste teslim edilememesine ilişkin olarak kargo şirketinin politika ve uygulamalarından Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Mal/Hizmet’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü hasar ve zarar ile Mal/Hizmet’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden de Alıcı sorumludur.

7.6. Aksi belirlenmedikçe, Mal/Hizmet’in Alıcı tarafından teslim alınmasından önce ilgili bedelin ödenmiş olması gerekir. Banka havalesi veya EFT yöntemi ile ödemenin yapılması halinde belirlenen sürede bedelin Satıcı’nın hesabına geçmemesi; kredi kartı ile yapılan ödemelerde tutarın geçmemesi ya da taksitli satışlarda ilk taksit tutarının tediye olmadığı hallerde Satıcı tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Mal/Hizmet’i teslim etmeyebilir.

7.7. Alıcı, Mal/Hizmet’in satışı, teslimatı, cayma hakkı ve sair hususlardaki talep, şikayet ve önerilerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki Satıcı’nın iletişim kanalları ile Satıcı’ya yazılı olarak bildirebilir.

 

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın siparişin teslimi için belirttiği adresin uzaklığına ve/veya stok durumuna bağlı olarak Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kişilere teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir. Satıcı, Mal/Hizmet’i anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Alıcı’ya teslim etmektedir.

8.2. Yukarıda 8.1. maddesinde belirlenen süreler geçerli olmak kaydıyla, Satıcı stok durumunun uygun olması halinde veya Alıcı’nın talep ve isteklerine göre yeni bir üretim yapılmayacak olması halinde, sipariş tarihinden itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde Mal/Hizmet’i kargoya vermektedir. Kargo tarafından teslimat süreleri, Alıcı’nın bulunduğu adrese göre farklılık göstermektedir.

8.3. Satıcı, olağanüstü sebepler sebebi ile yukarıda belirtilen 30 günlük süre içerisinde ürünü teslim edemeyecek olursa Alıcı’yı derhal bilgilendirecektir. Alıcı bu bildirim üzerine, siparişi iptal edebilir; benzer bir ürün talep edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Mal/Hizmet’in kesin suretle temin edilemeyecek olması halinde ise Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı yazılı olarak bilgilendirerek, kendisinin de onayını alarak muadil bir mal veya hizmet temin ederek edimini ifa edebilir. Alıcı’nın onay vermemesi halinde sipariş iptal edilecektir. Bu halde Mal/Hizmet bedeli, mevzuat hükümleri kapsamında Alıcı’ya iade edilecektir. İptal hallerinde, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılacaktır.

8.4. Satıcı, Alıcı’nın e-posta paylaşması halinde, işbu Sözleşme ve satışa ilişkin bilgilendirmeler kendisine mail yoluyla iletilecektir.  Ayrıca, bu bilgilendirmeler Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süreyle muhafaza edilecektir.

8.5. Mal/Hizmet’in yurtdışından sipariş edilmesi ve yurt dışına gönderilecek olması halinde, Mal/Hizmet’in gönderim sağlanacak ülkeye gönderimine ilişkin gümrük işlemleri Satıcı tarafından takip edilecektir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, yurtdışından satın alınan Mal/Hizmet’lere ilişkin olarak Türkiye’de katma değer vergisi (“KDV”) muafiyeti söz konusu olup, gönderim sağlanacak ülkede vergi mevzuatı kapsamında doğacak katma değer vergisinden Satıcı sorumlu olacaktır. Mevzuat hükümlerinde yapılacak değişiklikler sebebiyle Satıcı, gerekli yasal değişiklikleri tek taraflı yapma hak ve yetkisine sahiptir. Böyle bir durum olması halinde Satıcı, Alıcı’yı yazılı olarak değişiklikle ilgili bilgilendirecektir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlara göre Alıcı’nın Mal/Hizmet’i satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma mevzuatta öngörülen yasal istisnalar ayrı kalmak kaydıyla e-mail üzerinden yapılacaktır.

Bu Sözleşme’den kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkta Alıcı işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter ve kayıtlarıyla, kendi bilgisayarında ve veritabanında tuttuğu tüm bilgilerin ve kayıtların bağlayıcı olduğunu, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereği delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

YÜRÜRLÜK

11 maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunup, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle ……. Tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 


Alıcı

 

https://www.deepblueleather.com sitesinden ürün alan kişi

 

 

Satıcı

YILMAZ TANRIKULU
GÖKALP MAH. 58/3. SK. CIHAD BEY APT NO: 15 C ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL

ZEYTİNBURNU VD / 8210112242